Om Zonterapi & Reflexologi

Reflexologi är en av världens äldsta läkekonster. Begreppet zonterapi används främst här i Norden men internationellt kallas metoden för reflexologi. I flera av våra grannländer kan du ofta få reflexologi som komplement till konventionell vård. 

Fotograf: Olivia Sinclair

Grunden i zonterapi och reflexologi bygger på att det ger effekt genom  stimulans av kroppens egna självläknings­system. Reflexologin verkar på nervändar och energibanor över hela kroppen såsom fötter, händer och öron. Varje kroppsdel representeras i exempelvis foten av en eller flera zoner. Om det finns en obalans eller störning någonstans i kroppen visar det sig ofta i denna zon som smärta eller grusighet. Optimal tillströmning av blod och nervsignaler till zonen är då försämrad. När reflexologen rensar över detta område frigörs blockeringar som i sin tur stimulerar blod- och energiflödet till kroppsdelen.

Vår kloka kropp har en fantastisk självläkningsförmåga. Kroppens naturliga tillstånd är hälsa och livskraft och reflexologin ger kroppen möjlighet att uppnå hälsa, så långt det är möjligt.

Smärta i kroppen är en signal om att något är i obalans. Det jag som reflexolog arbetar med är att frigöra energi som kan läka orsaken till obalansen. Reflexologi hjälper till att bearbeta grundorsakerna istället för att bara lindra symtomen. Det är vanligt att gamla krämpor kommer tillbaka under en läkningsfas.

Fotograf: Olivia Sinclair

Fotograf: Olivia Sinclair

Reflexologin når in både fysiskt, mentalt och känslomässigt. Behandlingsmetoden kan användas som friskvård för att behålla hälsan och öka livskvaliteten. Den är även ett bra verktyg för att skapa insikt och förståelse för var man befinner sig i livet. Reflexologi sätter igång någon form av förändringsprocess och metoden lämpar sig mycket bra som stressterapi.

Antalet behandlingar varierar beroende på behovet hos kunden. Vanligt är en behandlingsserie på 4-6 behandlingar med 1-2 veckors mellanrum. Därefter utvärderas effekten av behandlingen och en eventuell fortsättning planeras.

Det är bra att ta det lugnt efter första behandlingstillfället och lyssna på kroppens signaler, ta tid för avslappning och notera eventuella förändringar kroppsligt eller känslomässigt. Reaktionerna varierar från person till person och efter de olika behandlingarna.

Jag behandlar bland annat..

– Stressrelaterade symtom och sömnstörningar
– Depression, oro och ångest
– Ryggbesvär, ryggskott, ischias, diskbråck
– Axel- och knäbesvär
– Mag- och tarmstörningar
– Infertilitets-, menstruations- och övergångsproblematik
– Bensvullnad
– Huvudvärk och migrän

Exempel på behandlingsreaktioner:

– Ökat välbefinnande och bättre sömn
– Immunologisk utrensning
– Ökad energi och fokusering
– Känsloreaktioner

Upplever du ett fysiskt, psykiskt eller känslomässigt besvär och vill prova att få hjälp med det?

Zonterapins & Reflexologins historia

Fotograf: Olivia Sinclair

Kairon Reflexologi är en unik vidareutveckling av zonterapi. Medan den traditionella zonterapin ofta slutar vid fotknölarna har Kairons grundare Karl-Axel Lind kartlagt zonterapin över hela kroppen och på alla nivåer, både kroppsligt, mentalt och emotionellt. Det gör Kairon Reflexologi till ett mycket kraftfullt verktyg för att behandla olika typer av åkommor.

Reflexologi är en effektiv behandlingsmetod som sätter igång någon form av förändringsprocess såväl fysisk som mental och/eller känslomässig. En Kaironreflexolog arbetar med zoner längs hela benen, på öron, ansikte, kranium, rygg och kroppen som helhet.

Kairon Reflexologi är en modern och kraftfull behandlingsform som hjälper många människor till ett bättre, friskare och mer levande liv.

Zonterapi eller reflexologi är en mycket gammal läkekonst som naturfolk världen över använt sedan ett par tusen år före Kristi födelse vad man vet, säkert långt tidigare än så. Det finns skäl att tro att reflexologin är äldre än akupunkturen eftersom den är mindre komplicerad och inte kräver nålar.

Läkekonsten finns dokumenterad i Kina ca 2400 f. Kr. och har beskrivits hos faraonerna från ca 2330 f. Kr.

Bilden ovan visar hur en zonterapibehandling kunde gå till för över 4000 år sedan. Det var dåtidens sätt för en läkare att behandla sin patient. Väggmålningen hittades av arkeologer i en grav i Sakkara, Egypten. Graven kallas läkarnas gravkammare. 

Hieroglyferna i översättning:
 Patienten: Gör mig inte illa – 
Läkaren: Jag ska behandla dig så att du lovprisar mig

Under medeltiden i Europa använde man reflexologi för att lindra diverse åkommor men mycket lite av det finns dokumenterat eftersom reflexologi var en empiriskt beprövad kunskap som fördes vidare från generation till generation under många sekler.

Den amerikanske öron-näsa-halsläkaren William H Fitzgerald (1872-1942) återupptäckte i modern tid denna naturmetod. Han använde zonterapi som smärtstillande behandling vid operationer och tandutdragningar på sin praktik i Connecticut.

Han prövade olika teorier på sina patienter och kunde genom att sätta klädnypor i fingrarna på dem utföra mindre kirurgiska ingrepp i öron, näsa och käke utan ytterligare bedövning. Fitzgerald gjorde också den intressanta upptäckten att tryck på en viss zon inte bara lindrade smärta utan i många fall också hjälpte mot den bakomliggande sjukdomen.

Hans kurser fick stor uppmärksamhet och tillsammans med sin kollega Edwin F. Bowers gav han ut boken Zone Therapy 1915. I boken beskrev han tre områden som representerar hela kroppen och det var fötterna, händerna och munhålan.

Vid samma tid fanns en läkare i Tyskland, Alfons Cornelius. När han fick massage dagligen mot en långdragen infektion märkte han störst effekt från områden där behandlingen smärtade. Han fick massage enbart på dessa punkter och efter fyra veckor var han helt botad från infektionen.

Det riktigt stora genombrottet för reflexologin kom med den amerikanske sjukgymnasten Eunice Ingham som var Fitzgeralds elev. Hon vidareutvecklade hans idéer och efter flera år av praktiserande var hon så säker på fördelarna med metoden att hon reste på turné i USA för att föra ut budskapet om reflexologins helande kraft. Hon ville lära ut metoden till allmänheten eftersom hon ansåg att privatpersoner enkelt kunde lära sig tekniken för att hjälpa sig själva och sina anhöriga. 1938 gav hon ut boken Stories the feet can tell (Zonterapi på svenska).

Med den danska sjukgymnasten Lis Andersen, författare till boken Zonterapi – tryck dig frisk, fick reflexologin starkt fäste i Europa och spred sig även till Sverige.

Karl Axel Lind ägnade sitt liv åt alternativmedicin i allmänhet och zonterapi i synnerhet. Han studerade ingående amerikanerna Fitzgerald & Inghams teorier i zonterapi och med en ingenjörs noggrannhet gjorde han studier på kroppens zoner. Sedan mitten av 1980-talet ägnade han sig på heltid åt att vidareutveckla de tidigare forskarnas teorier och han kallas nu för den Nordiske Reflexologins Fader.

Karl Axels aldrig sinande nyfikenhet och hans öppna forskarsinne i mötet med komplexa fall drev hans forskning framåt och han producerade efter hand allt mer exakta kartor över reflexpunkterna över hela kroppen.

1987 grundades Kairon Reflexologiskola.

Idag är Kairon reflexologi en välkänd behandlingsmetod i Sverige. Många söker sig till en reflexolog oavsett om det gäller fysisk, mental eller känslomässig obalans, eller enbart i förebyggande syfte för att hålla både kropp och sinne i balans.

––––

Källa Zonterapis & Reflexologins historia: Om reflexologi – Kairon Reflexologiskola

DISCLAIMER

Reflexologi (i detta innefattas även benämningen zonterapi) används inte för att diagnostisera sjukdomar. Det är inte en medicinsk behandling. Den ersätter inte konventionell medicin. Det botar inte. Vid allvarliga problem vänligen kontakta din läkare. Reflexologi får enligt nuvarande svensk lag inte ges vid cancer, diabetes, epilepsi, epidemiska sjukdomar, tuberkulos, veneriska sjukdomar samt vid sjukliga tillstånd i samband med graviditet. Detta hindrar dock inte personer med dessa sjukdomar att söka reflexologisk behandling för andra åkommor.  Barn under åtta år får ej behandlas i Sverige. Detta är en friskrivningsklausul som påminner om att jag inte är en legitimerad läkare och därmed inte kan ge medicinsk rådgivning eller behandling. Informationen som presenteras på denna hemsida är mina personliga åsikter sammanställt av den forskning jag läst samt de erfarenheter jag som reflexolog fått genom behandling av mina klienter. Rådgör med din läkare om du behöver medicinsk rådgivning eller behandling.

Fotograf: Olivia Sinclair